نحوه ارسال محصول

ارسال تهران و شهرستان با پست پیشتاز خواهد بود.