مدت زمان ارسال محصول

مدت زمان رسیدن سفارشات در شهر تهران یک الی دو روز و در شهرستان ها سه تا پنج روز می باشد.