اصالت کالا

کد uid روی بسته را در سایت ttac.ir وزارت بهداشت وارد کنید. مشخصات محصول به همراه کد GTN محصول ثبت شده است.